Vi er Katinka Kilian og Grzegorz Kramar med vår datter Solei. I den travleste tida bor og arbeider det iblant også én eller to unge frivillige gårdshjelpere med oss.

Katinka har bakgrunn som landskapsarkitekt og Grzegorz som lærer, men vi har begge i flere år engasjert oss i – og praktisert – økologisk hagebruk og gårdsdrift.

Vårt mål når vi kjøpte gården i 2014 var å bygge opp en inkluderende og opplevelsesbasert drift, der det pedagogiske og sosiale aspektet ved økologisk grønnsaksdyrking og småskalaproduksjon står sentralt. Læring og opplevelser i fellesskap, med andre ord!

Vil du ta kontakt med oss, skriv gjerne til undeland.gard@gmail.com eller bruk skjema.