Bli andelshaver

Ulvik andelslandbruk startet opp i 2017 og hadde i sin første sesong 43 andeler. I 2018 utvider vi til 70 andeler. Årets avling er allerede under planlegging, etter innspill fra andelshavere. Det vil bli rundt 40 grønsaksslag og et stort utvalg av urter og spiselige blomster.

Vil du bli andelshaver? Per 14.02. har vi fremdeles noen ledige plasser for årets sesong. Følg lenken og fyll ut skjema for å melde din interesse.

Det er tre typer andeler:

1. Selvhøsterandel

Bor du i Ulvik eller i nærheten og kunne tenke deg å høste dine egne grønnsaker gjennom hele sesongen? Eller kanskje du vil alliere deg med noen og bytte på å komme ut til gården for å høste det dere trenger? Da er denne andelstypen for deg. Pris i 2018: NOK 2700/ andel. Henting av ferdighøstet andel på gården (annenhver uke): NOK 100/gang. 

2. Leveranseandel

Bor du på Voss eller i Bergen og har ikke anledning til å høste dine egne grønnsaker? Da kan du hente andelen din ved et fast hentepunkt på Voss/ i Bergen. Du betaler da ekstra for arbeidet med innhøsting, distribusjon og utgifter til f.eks. drivstoff. For at ikke kostnaden på leveranseandelen skal bli for høy er det leveranse ca. annen hver uke, totalt 11 ganger i sesongen. Det lages en egen leveransekalender i dialog med andelshaverne. Pris i 2018: NOK 4000/ andel.

3. Restaurantandel

Om det er ledig kapasitet, så er det også mulig for restauranter å bli andelshavere. I 2017 hadde ærverdige Brakanes Hotell og Hardangerfjord Hotell andeler i produksjonen. Et samarbeid mellom et andelslandbruk og en restaurant krever fleksibilitet og kreativitet både fra gartner og fra det aktuelle kjøkkenet. Hvilke deler av produksjonen som kan være mest aktuelle avtales på forhånd, og en har en løpende dialog gjennom sesongen på hva som leveres/ er tilgjengelig. Pris i 2018: NOK 4800/ andel.

En andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til 1 voksen gjennom sesongen. Lengden på en sesong vil variere fra år til år. I gode år kan vi starte å høste en del grønnsaker og urter alt i juni og fortsette ut året. Leveranser vil vanligvis starte i juli og gå ut oktober, i tillegg til et par leveranser av vintergrønnsaker i november og desember. Er du bortreist? Mange løser det ved å alliere seg med naboer eller venner.

Minste krav til egeninnsats for en andelshaver er 5 timer per sesong. Disse kan gjennomføres ved å delta på en dugnad, eller ved å bidra i mindre prosjekter.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

Som andelshaver får du:

  • Tilgang til et stort mangfold av ferske, økologiske grønnsaker, urter og blomster.

  • Velge om du vil høste selv på gården eller få levert til et hentepunkt i Bergen eller på Voss.
  • Et personlig forhold til menneskene og stedet som produserer maten din
  • Bidra på gården og på åkeren etter evne og lyst
  • Lære om økologisk grønnsaksdyrking
  • Anledning til å bli del av et sosialt og engasjert fellesskap
  • Inspirasjon til hverdagsmat proppfull av kortreiste vitaminbomber
  • Delta på årstidsfester, workshops og kurs på gården
  • Bli med på omvisning hos andre småprodusenter og få tilgang til m.a. frukt og kjøtt, bryggeri og bakeri i Slow Food-bygda Ulvik
  • Mulighet til å koble av med variert friluftsliv i storslått natur like ved gården

Hva er andelslandbruk?
Andelslandbruk er et nært samarbeid mellom bonde og forbruker, og er basert på prinsippene om åpen dialog/ gjennomsiktig økonomi/ delt avling og delt risiko. En andelshaver forhåndsbetaler for en andel av årets produksjon, noe som er med på å gi økonomisk forutsigbarhet for bonden. Samtidig får forbrukeren tilgang til sesongbasert, kortreist og fersk mat, så vel som et personlig forhold til bonden og matproduksjonen. En annen fordel ved denne organiseringen er utveksling av kunnskap og erfaringer. Andelshaverne får anledning til å delta i praktiske gjøremål på gården, og til å være del av et sosialt fellesskap.

Driften skal skje på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet både for nåværende og framtidige generasjoner. Mangfold i åkeren, et sunt jordliv og en produksjon basert på kretsløpstankegang, samt et lavest mulig økologisk fotavtrykk står sentralt. På Undeland Gard har vi dyrket etter disse prinsippene siden vi kjøpte gården i 2014, og vil videreføre dette i Ulvik Andelslandbruk. Grønnsaksproduksjonen vil være Debio-godkjent økologisk i 2018.

Les mer om andelslandbruk her: http://www.andelslandbruk.no

Organisering
Ulvik Andelslandbruk startet opp i 2017. Det er gårdens eiere, Grzegorz og Katinka, som er initiativtakere og har bygget opp den eksisterende grønnsaksproduksjonen. Andelslandbruket vil derfor inntil videre ha en bondestyrt organisering under enkeltmannsforetaket Undeland Gard. Gårdens eiere vil påta seg det meste av arbeidet og ansvaret på åkeren. Andelshaverne står fritt til å delta på dugnader og prosjekter (for eksempel bygging av hønsegård eller potetopptaking), men et minimum vil være 5 timers arbeidsinnsats i løpet av en sesong.

Reklamer